Szerzők

Bálint Róbert, mészkői unitárius lelkész
Csete Árpád, homoródalmási unitárius lelkészCsáki Levente, kobátfalvi unitárius lelkész


Csécs Márton Lőrinc
, gyakorló teológus, Marosvásárhelydr. Czire Szabolcs , unitárius teológiai tanár, Kolozsvár

Demeter Erika, erdőszentgyörgyi unitárius lelkész
Demeter Sándor Loránd, székelyderzsi unitárius lelkész

Derzsi papék - blog


Farkas Dénes , nyugalmazott unitárius lelkész, esperes
Kiss Zsuzsanna


Lakatos Csilla, miskolci unitárius lelkész
Lakatos Sándor, a székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius Kollégium lelkész-tanára
Lázár Levente, csókfalvi, szovátai unitárius lelkészMáthé Sándor, brassói (Óváros) unitárius lelkészNagy László, az EUE főjegyző-püspökhelyettese, marosvásárhelyi unitárius lelkész

Orbán Erika
, sepsiszentgyörgyi kórházlelkész
Rácz Norbert, Kolozsvár belvárosi unitárius lelkész, ODFIE elnök


Szász Ferenc, Brassó Újváros Unitárius Egyházközség lelkésze

Szabó Előd, ürmösi unitárius lelkész
Székely Kinga Réka, homoródszentpéteri unitárius lelkész


Szén Sándor, siménfalvi unitárius lelkész
Tófalvi Tamás, gyakorló teológus, Székelyudvarhely

Újvárosi Katalin, székelymuzsnai unitárius lelkész